Hizmetlerimiz

Oyun Grupları

Görme engelliler için oyun grupları, görme engelli çocukların eğlenceli ve destekleyici bir ortamda bir araya gelerek birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve oyun yoluyla öğrenmeyi deneyimlemelerini sağlar.

Sanat ve El İşleri

Sanat ve el işleri, görme engelli çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir aktivite sunar. Dokunma, işitme ve diğer duyusal algılama yöntemleriyle dünyayı keşfeden çocuklar, sanat yoluyla iç dünyalarını ifade etme ve yaratıcılıklarını renklendirme fırsatı bulurlar.

Atölyeler

Görme engelliler için eğitim atölyeleri, öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış değerli bir öğrenme ortamı sunar. Bu atölyeler, çocukların aktif bir şekilde katıldığı ve elde pratik deneyimlerle öğrenmenin keyfini yaşadığı etkileşimli bir süreç sunar.

1

Öğrenmeye Hazırlık

Çocuklarımızın okul öncesi dönemde temel becerileri ve yetenekleri geliştirerek ilkokula başlamaya hazır hale gelmelerini sağlamak için yapılan bir süreçtir.

2

Sosyal Yaşam

Sosyal yaşam, insanların duygusal bağlar kurmalarına, dayanışma içinde olmalarına, sosyal rollerini yerine getirmelerine ve toplum içinde yer almalarına olanak sağlar.

3

Psikomotor Beceriler

İnsanların bedensel hareketleri ve zihinsel süreçleri entegre ederek çeşitli görevleri yerine getirmelerini sağlayan becerilerdir.

4

Öz Bakım Becerileri

Bireylerin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmek için gereken temel beceri ve yeteneklerdir.

5

Günlük Yaşam Becerileri

Bireylerin günlük hayatta ihtiyaç duydukları temel aktiviteleri bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmek için gerekli olan beceri ve yeteneklerdir.

6

Bağımsız Hareket Becerileri

Bireylerin günlük yaşamda çevreleriyle etkileşime geçebilmek, hareket edebilmek ve toplumsal yaşama katılabilmek için gerekli olan beceri ve yeteneklerdir.

7

Braille Eğitimi

Görme engelli veya görme yeteneği kısıtlı bireylerin dokunma yoluyla alfabeyi ve diğer yazılı materyalleri anlamalarını sağlayan Braille alfabesini öğrenme sürecidir.

8

Sınav Hazırlık Kursları

Öğrencilerin belirli sınavlara yönelik olarak daha etkili bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen özel eğitim programlarıdır.